Trabzon ve Batum Konferansları ve Antlasmaları (1917-1918)

Yazar: Enis Sahin

TURK TARIH KURUMU

ONSOZ
BIBLIYOGRAFYA
KISALTMALAR
GIRIS
BIRINCI BOLUM
IHTILALLER DONEMINDE MAVERAYI KAFKASYA VE TURKIYE
A.SUBAT IHTILALI VE MAVERA-YI KAFKASYA
1- Subat Ihtilali
2- Ozel Mavera-yı Kafkasya Komitesi "O z a k o m "
3- Ekim Ihtilali’ne Kadar Mavera-yı Kafkasya’daki Diger Onemli Gelismeler
a) Sovyetlerin (Suraların) Kurulması
b) Siyasi Partiler ve Faaliyetleri
c) Baku’de Yapılan Kafkasya Muslumanları Kurultayı ve Diger Kongreler
d) Simali Kafkasya’daki Gelismeler
e) Gecici Hukumet ve Ermeniler
4- Gecici Hukumet’in Turkiye Politikaları
B. EKIM IHTILALI VE MAVERA-YI KAFKASYA
1- Ekim Ihtilali .
2- Ihtilal Sonrası Bolsevik Politikaları
a) Bolsevik Hukumeti’nin Muslumanlara Karsı Siyaseti
b) Bolsevik Hukumeti’nin Ermeni Siyaseti ve "Turk Ermenistanı" Meselesi
3- Bagımsızlık Yolunda Mavera-yı Kafkasya
a) Mavera-yı Kafkasya Komiserligi "Z a k a v k o m "
b) Mavera-yı Kafkasya Seymi
C. TURKIYE-MAVERA-YI KAFKASYA ILISKILERININ BASLAMASI
1- Brest-Litovsk Mutarekesi
2- Erzincan Mutarekesi
3- Turkiye ve Mavera-yı Kafkasya Arasında Ermeni Mezalimine Dair Yazısmalar
IKINCI BOLUM
TRABZON KONFERANSI
A. KONFERANS ONCESI SIYASI VE ASKERI GELISMELER
1- Turkiye’nin Kafkasya Politikası
2- Turkiye’nin Mavera-yı Kafkas Komiserligine Yakınlasma Cabaları
a) Turkiye’nin Girisimiyle Baslayan Ilk Barıs Yazısmaları
b) Mavera-yı Kafkas’a Cagrı
3- Ermeni Mezaliminin Artması Karsısında Turk Ileri Harekatının Baslaması
B. MAVERA-YI KAFKASYA ILE AYRI BARIS FIKRI
1- Konferansa Karar Verilmesi
2- Nicin Trabzonı
3- Seym’in Barıs Icin Sartları
4- Brest-Litovsk Barısı’na Gore Elviye-i Selase
5- Mavera-yı Kafkasya Icin Sonun Baslangıcı: Brest-Litovsk Antlasması’nın Reddi
6- Elviye-i Selase’nin Tahliye Talebi ve Etkileri
7- Nicin Ayrı Barısı
C. KONFERANS HAZIRLIKLARI
1- Heyetlerin Teskil Edilmesi
a) Mavera-yı Kafkas Heyeti’nin Tesekkulu
b) Turk Heyeti’nin Tesekkulu
2- Heyetlerin Trabzon Yolculugu
a) Mavera-yı Kafkas Heyeti’nin Trabzon’a Gelisi ve Bununla Ilgili Gelismeler
b) Turk Heyeti’nin Trabzon’a Gelisi
D. KONFERANSIN TOPLANMASI
1- Heyetlerin Gayr-ı Resmi Ilk Temasları
2- Mavera-yı Kafkas Heyeti’nin Karaya Cıkması ve Agırlanması
3- Heyetlere Verilen Yetki ve Talimatlar
a) Mavera-yı Kafkas Heyeti’nin Yetkileri ve Aldıgı Talimatlar
b) Turk Heyeti’nin Yetkileri ve Aldıgı Talimatlar
4- Trabzon’da Muzakerat Oncesi Son Gelismeler

Yayın Tarihi 2002-01-01
ISBN 9751615437
Baskı Sayısı 1. Baskı
Dil TURKCE
Sayfa Sayısı 815
Cilt Tipi Karton Kapak
Kagıt Cinsi Kitap Kagıdı
Boyut 13.5 x 21 cm

Tüm malzemeler bir sitede www.kitapyurdu.com alınan.
Rehberlik sadece ziyaretçiler için malzeme kullanın.