Sevr Lozan Antlaşmaları ve Avrupa Birliği

Yazar: A. Öner Pehlivanoğlu

KASTAŞ YAYINLARI

Mondros ve Sevr, sömürgeci güçlerin Osmanlı İmparatorluğu topraklarını paylaşmak amacıyla yapmış oldukları gizli anlaşmaların uygulamasıdır. Mudanya, Mondros-Sevr’i reddeden Türk ulusunun, sömürgeci güçler ile zaferle biten savaşının sona erdirmiş, Lozan ise; Misak-ı Milli (Ulusal And) ile çizilen sınırlar içinde, Türk Ulusunun bağımsızlık ve egemenliğinin uluslar arası düzeyde kabulünü sağlamıştır. Böylece Lozan, Türk Devleti’nin, tüm ülkeler ile "eşit koşullarda" ilişkiler kurmasına zemin ve fırsat yaratmıştır.
Yüzyılın başından beri sürdürdüğü batılılaşma idealine rağmen, Lozan’da bağımsızlık ve egemenliğini batılı güçlere kabul ettiren Türk ulusu, Avrupa Topluluğu ile bütünleşme sürecinde AB kurumlarının Lozan ile çelişen dayatmaları ile karşı karşıya kalmıştır. AB bu dayatmaları ile; “Sevr şartlarını canlandırmayı hedeflediği, Lozan’a rağmen yeni etnik ve dini azınlıkları yaratmak istediği ve bu azınlıklara demokratik ve siyasi ayrıcalıkların sağlanmasını hedeflediği, Ulusal And ile çizilmiş ülke topraklarında Ermenistan ve Kürdistan devletleri ile Kıbrıs, Ege ve Karadeniz’de, Bizans ve Pontus idealini gerçekleştirme gayreti içinde olduğu şüphesini yaratmaktadır. Diğer yandan ülke içinde, hilafet, din ve şeriat savunucusu Sevr taraftarlarının bugün de dış kaynaklar ile işbirliği halinde, değişik kimlikler altında varlıklarını koruduğu ve faaliyetlerini sürdürdüğü görülmektedir. Türk ulusu, AB’nin Lozan ile çelişen, Sevr’i anımsatan dayatmalarına ve ülke içindeki Sevr taraftarlarına, Lozan’ı koruma içgüdüsü ile yaklaşmaktadır.
Sömürgeci güçlerin Osmanlı İmparatorluğu’nu paylaşım süreci, Mondros Mütarekesi, Sevr Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması ve AB’nin Lozan ile çelişen dayatmalarını inceleyen yazar bu eserinde Lozan bilincinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Kitabın Ekler bölümünde Mondros, Sevr, Mudanya, Lozan Antlaşmaları Sevr İngilizce aslı ve Türkçesi ile AB Müzakere Çerçeve Belgesi tam metinleri okurun istifadesine sunuluyor.

Yayın Tarihi 2005-11-08
ISBN 975282062x
Baskı Sayısı 1. Baskı
Dil TÜRKÇE
Sayfa Sayısı 417
Cilt Tipi Karton Kapak
Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
Boyut 13.5 x 19.5 cm

Tüm malzemeler bir sitede www.kitapyurdu.com alınan.
Rehberlik sadece ziyaretçiler için malzeme kullanın.