Sahname (Ciltli)

Yazar: Firdevsi

KABALCI YAYINLARI

Hayatı hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olamadıgımız Iranlı sair Firdevsi iyi bir dil egitimi almıs, edebi anlamda yetkinlige ulastıgı Farscanın yanı sıra Pehlevice ve Arapcayı ogrenerek zengin bir ifade gucune kavusmustur. Sairin bu dil me­rakına tarihsel konulara duydugu ilgi de eklenince, Iran edebiyatının en onemli eser­le­rinden biri olan Sahname zengin icerigiyle ve carpıcı uslubuyla edebiyat tarihinin olum­suz eserleri arasındaki yerini almıstır.

Fir­dev­­si Sahname’­sini ha­zır­lar­ken eski Iran kahramanlık hikayelerinden ya­rar­lan­mıs­tır. Yaklasık VI. yuzyıldan itibaren baslayan bu derleme geleneginde Firdevsi bir do­num noktası olusturmus, eserinde sıklıkla mubed ve dihkan sanıyla andıgı bilgili kim­se­le­rin anlatımlarından faydalanmıs ve kaynak olarak basta Aves­ta olmak uzere Tev­rat ve Kur’an gi­bi di­ni me­tin­leri kullanmıstır. Ancak ese­ri­ne Al­lah’ı ovmekle baslamıs, ardından ev­­re­nin, ayın, gu­nesin, ge­ze­­gen­lerin, yer­ku­renin ve in­sa­nın ya­ra­tı­lı­sından soz etmis, son ola­rak da Iran’da hukum surmus kral­la­rın, soylu kimselerin ve kahramanların tarihi-ef­sa­ne­vi hikayelerini anlatmıstır. Iran­lı­la­rın Arap­la­ra ye­nil­me­le­rin­den dort yuz yıl son­ra ka­le­me alınan bu 60.000 beyitlik eser Gazneliler su­lalesinin en guclu hukumdarı olan Sultan Mahmud’a 1014 yılından sonraki bir tarihte sunulmustur…

Islamiyet oncesi Iran’ın tarihi-efsanevi hukumdarlarının ve onlara her ko­sul­da bag­lı kah­ramanların ul­ke­le­ri­ni, milli gelenek ve goreneklerini ko­­­ru­­mak adına ver­dik­le­ri mu­­ca­de­­lenin des­ta­nı olan bu onemli eser, daha sonraki donemlerde Osmanlı kulturunun de bir par­cası olmustur…

Cevirmen: Necati Lugal
Yayın Tarihi 2009-04-06
ISBN 9759971445
Baskı Sayısı 1. Baskı
Dil TURKCE
Sayfa Sayısı 1070
Cilt Tipi Ciltli
Kagıt Cinsi Kitap Kagıdı
Boyut 16 x 24.5 cm

Tüm malzemeler bir sitede www.kitapyurdu.com alınan.
Rehberlik sadece ziyaretçiler için malzeme kullanın.