Neferin Adı Yok

Yazar: Gultekin Yıldız

KITABEVI

Sultan II. Mahmud devrinde (1808-1839) Osmanlı siyasi eliti tarafından yapılan kimi tercihlerin bu devirle sınırlı kalmayan bir kısım sosyo-politik etkileri olmustur. Her ne kadar bunları, gec Osmanlı ve onu takip eden Cumhuriyet devri Turkiyesinde kesintisiz bir devamlılık icinde neticeleri takip edilebilecek temel ilkeler olarak gormek dogru degilse de, sonradan tarihdısı bir gerceklik kazandırılmıs kimi kurum ve soylemleri yeniden normal tarihi olgular haline getirmek icin soz konusu bu devrin “kurucu” rolunun ortaya konması gerekmektedir.
Osmanlı siyasi rejimi ve toplumu acısından, Yeniceri Ocagı’nın kaldırılması ve yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediyye adı altında yeni bir duzenli ordunun kurulmasıyla baslayan surec gercek bir donum noktasıdır. Saltanatının ortalarından itibaren once Anadolu ve Rumeli’deki mahalli ayan ve hanedanları bertaraf etme politikası guden Sultan II. Mahmud ve onunla ittifak eden devlet ricali, Mora ile Eflak ve Bogdan’da 1821’de baslayıp kısa zamanda Avrupa siyasetinin bir meselesi haline gelen Rum ayaklanması ve bu ayaklanmanın bastırılmasında muhim bir rol oynayan Mısır Valisi Mehmed Ali Paıa’nın talepleri karsısında kritik bir karar asamasına gelmislerdir.
Mevcut krizden ya Avrupalı buyuk gucler ve Osmanlı siyasetinin yerli aktorleriyle yeni bir pazarlık ve uzlasmaya giderek cıkılacak ya da dısarda ve icerde savası goze almak pahasına yaratılacak bir “acil hal” ikliminde kurulacak olaganustu idareyle Istanbul ve eyaletler uzerindeki hakimiyeti yeniden tesis edecek bir restorasyon hareketine kalkısılacaktır. Ilkinin karsılıgı, XVIII. yuzyılın son ceyreginde ABD ve Fransa’da ilan edilen cumhuriyetlerde oldugu gibi siyaseti demokratiklestirmek ve bir cumhuriyet olmasa bile konfederatif bir yapıya ya da en azından mesruti bir monarsye dogru gidecek kapıyı acmaktır. Ikinci alternatif ise, ki II. Mahmud ve musavirlerinin tercih ettigi budur, kadim siyasi ve askeri teskilata mudahalede bulunmak ve batan gemiyi kurtarmaya cagrılan din burokrasisinin ideolojik destegiyle rejimi daha otoriter ve merkeziyetci hale getirmektir. Basta Ocak ve Bektasi tarikatı olmak uzere, ayanlardan sonra arda kalan siyasi, iktisadi ve fikri muhalefet odaklarının ortadan kaldırılması bu ikinci alternatifin icerdigi tasfiye paketidir.

Yayın Tarihi 2009-11-19
ISBN 00
Baskı Sayısı 1. Baskı
Dil TURKCE
Sayfa Sayısı 524
Cilt Tipi Karton Kapak
Kagıt Cinsi Kitap Kagıdı
Boyut 16 x 21 cm

Tüm malzemeler bir sitede www.kitapyurdu.com alınan.
Rehberlik sadece ziyaretçiler için malzeme kullanın.