Medyada Tanıklık & Turkiye’de Askeri Darbeler

Yazar: Vildan Iyigungor

BETA BASIM YAYIM

Ca­lıs­ma­da, Tur­ki­ye’de de­mok­ra­snin ke­sin­ti­ye ug­ra­dı­gı do­nem­ler­de siya­sal ve top­lum­sal ya­sam­da onemli iz­ler bı­ra­kan as­ke­ri darbeler ve o do­nem­le­re ta­nık­lık et­mis olan med­ya ca­lı­san­la­rı­nın an­la­tı­la­rı uze­rin­den de­mok­ra­si dısı re­ji­min nor­mal su­re­ce ge­ce­ne ka­dar olan su­re­de med­ya­ya mu­da­hle bi­cim­le­ri ve bu cer­ce­ve­de toplumsal rı­za­yı na­sıl sag­la­ma­ya ca­lıs­tı­gı uze­rin­de du­rul­mus­tur.
Med­ya ca­lı­san­la­rın­dan 37 ki­si ile soz­lu ta­rih go­rus­me­si ya­pıl­mıs, ve ara­la­rın­dan 29 an­la­tı se­ci­lrek ca­lıs­ma­ya da­hil edil­mis­tir. Calısma bas­lan­gı­cın­da, 1960, 1971 ve 1980 mu­da­ha­le­le­ri­nin tu­mu­ne med­ya­da ca­lı­sır­ken ta­nık­lık et­mis ki­si­ler­le go­rus­me­ler sı­nır­lı tutul­mak ama­cı ta­sın­mıs­tır. Bu­na kar­sın, ba­zı go­rus­me­ler sı­ra­sın­da ya­sa­nı­lan guc­luk­ler (yas, bel­lek kay­bı) bu­na izin ver­me­mis­tir. O ne­den­le, go­rus­me­ci­le­rin ve gorusme­le­rin kap­sa­mı genisletilmis, dar­be­ler­den en az bi­ri­ni med­ya­da ca­lı­sır­ken yasayanlar da ca­lıs­ma­ya da­hil edil­mis­tir.

Yayın Tarihi 2009-12-15
ISBN 6053770534
Baskı Sayısı 1. Baskı
Dil TURKCE
Sayfa Sayısı 408
Cilt Tipi Karton Kapak
Kagıt Cinsi 1. Hm. Kagıt
Boyut 13.5 x 19.5 cm

Tüm malzemeler bir sitede www.kitapyurdu.com alınan.
Rehberlik sadece ziyaretçiler için malzeme kullanın.