Makaleler Cilt 3 / Prof. Dr. A. Ismail Aka

Yazar: Prof. Dr. A. Ismail Aka

BERIKAN YAYINEVI

ICINDEKILER
BILDIRILER
7. XV. Yuzyılın Ilk Yarısında Herat-Kahire Munasebetleri 3
8. Timurun Cin ile Munasebetleri 15
9. Mogollar ve Timurlular Devri ile Ilgili Turk Kaynakları 23
10. Anadoludan Irana Gocler (Muhaceratha-yi ki ez Anatoli be Iran Suret Girift) 35
C. ANSIKLOPEDI MADDELERI
1. Sah Alem 1 49
2. Sah Alem II 51
3. Sahin Giray 53
4. Sah Ismail 55
5. Sehabeddin Mercani 61
6. Sahpur 1 63
7. Sahpur II 65
8. Sahpur III 67
9. Sahruh Mirza 69
10. Sah Sevenler 75
11. Sah Suca 79
12. Seybani Han 81
13. Seybaniler 85
14. Tahir b. Huseyin 89
15. Tahiriler 93
l6. Tahmasbl 97
17. TahmasbII 105
18. Tekuder 109
19. Timurtas (Ilhanlı) 111
20. Timurtas (Osmanlı) 115
21. Toktamıs 117
22. Tugluklular 125
23. Tugrulsah 131
24. Turgut Ogulları (Turgutlular) 135
25. Ulug Bey 139
26. Ulug Muhammed Han 147
27. Utbi Ebu Nasr Muhammed b. Abdulcebbar 151
28. Uveysiler 153
29. Vasıfi 157
30. Yahya b. Abdullatif-i Kazvini 159
31. Yıvalar 151
32. Zahiruddin Marasi 165
33. Zaho 167
34. Zerenc 159
35. Zerkub-i Sirazi 171
36. Ahari, Abu Bakr Rotbi 173
37. Ahmad b. Hosayn b. Ali Kateb 175
38. Ahmad b. Mohammad Tabrizi 177
39. Zerenc 179
40. Zunnun Beg Argun 189
41. Acaibul-Makdur 195
42. Aksarayi, Kerimuddin 197
43. Handmir 199
44. Hindusah es-Sahibi 205

D. CEVIRILER VE AKTARMALAR

a.Makaleler
1. Zeki Velidi Togan, "Emir Timurun Soyuna Dair Bir Arastırma" 209
2. Herat ve Herirud Boyu 221
3. Mustafa Sadık, "Yeke Sogud Koyu" 237
4. W. Barthold, Azerbaycan ve Ermenistan 253
5. W. Barthold, Merv ve Murgab Suyunun Cereyanı 269
6. W. Barthold, "Horasan" 283
7. Kari Jahn, "Tebriz, Dogu ile Batı Arasında Bir Ortacag Kultur Merkezi" 309

E. KITAP TANITMA
1. Akdes Nimet Kurat, Caka Bey -Izmir ve Civarındaki Adaların Ilk Turk Beyi 331
2. Cagatay Ulucay: Ilk Musluman Turk Devletleri .. 335
3. Dr. Sirin Beyani: Tarih-i Al-i Celayir, Entesarat-ı Danesgah-ı Tehran 347
4. Cografya-yi Hafız-i Abru: Kısmet-i Rub Horasan: Herat 353
5. Mehmet Sefik Kecik, Briefe und Urkunden aus der Kanzlei Uzun Hasans-Ein Beitrag Zur Geschichte Ost-Anatoliens im 15.Jahrhundert 359
6. Seyyid Ali Ekber Hıtayi: Hıtayname 365
7. Guzide-i Esnad-ı Siyasi-i Iran ve Osmani: Devre-i Kacariye 371
8. Guzide-i Esnad-ı Siyasi-i Iran ve Osmani: Devre-i Kacariye 393
9. Esnadi ez revabıt-ı Iran ba-mıntıka-i Kafkas (Iranın Kafkasya Bolgesi ile Iliskilerine Dair Belgeler) 417
10. Esnadi ez revabıt-ı Iran ba-menatıki ez Asya-yi Merkezi (Iranın Orta Asya Ulkeleriyle Iliskilerine Dair Belgeler) 429

Yayın Tarihi 2005-01-01
ISBN 975267058X
Baskı Sayısı 1. Baskı
Dil TURKCE
Sayfa Sayısı 444
Cilt Tipi Karton Kapak
Kagıt Cinsi Kitap Kagıdı
Boyut 14 x 20 cm

Tüm malzemeler bir sitede www.kitapyurdu.com alınan.
Rehberlik sadece ziyaretçiler için malzeme kullanın.