Turk Islam Dusuncesi Tarihi

Yazar: Omer Bozkurt

DIVAN KITAP

Bu eserde Turk Islam Dusuncesi, bir zaman dilimi ve bazı sahsiyetlerle sınırlandırılmıstır. Zaman dilimi, Turklerin Islam’ı kabuluyle 18. yuzyılın sonuna kadarki donemi icerir. Ele alınan sahsiyetler ise felsefi-dusunsel-dinsel yonleri agır basan dusunurler ve filozoflardır. Eser bu yonleriyle Turk Islam Dusuncesi Tarihi ile ilgili bir orneklem denemesinde bulunmaktadır.

Bu calısmada ele alınan konular, dusunurler ve onların gorusleri dort ana bolum altında sunulmustur. Birinci Bolum, “Turk Islam Dusuncesi Tarihine Giris” baslıgını tasımakta olup, Turk Islam Dusuncesinin cercevesinin, tarihsel arkaplanının, dil edebiyat ve kulturu ile Islam oncesi Turk Dusuncesine bakısın incelendigi ana bolumdur. Bu bolum, Turk Islam dusuncesinin onemli simalarının anlasılmasına yonelik bir hazırlık ozelligi tasımaktadır. Ikinci bolum “Turkistan’da Turk Dusuncesi” baslıgını tasımakta olup Turkistan denen cografyada one cıkmıs sahsiyetlerin tarihsel sıralamaya gore incelendigi bolumdur. Ucuncu bolum “Osmanlı Oncesi Anadolu’da Dusunce” adını tasımakta ve genel olarak Osmanlı oncesinde Anadolu’da boy gostermis cok onemli dusunurlere dikkat cekmektedir. Dorduncu bolum ise “Osmanlı’da Dusunce” baslıgını tasımakta olup Osmanlı devletinde 18. yuzyıl alt sınır kabul edilerek one cıkan simaları ele alan bolumdur. Bu bolumde tasavvuf felsefesinden mantıga kadar farklı alanlarda belirginlesmis dusunurler, okuyucuların istifadesine sunulmustur.

Bu kitap hakkında

Islamda Varlık Dusuncesi & Epistemoloji-Ontoloji

Yazar: Yrd. Doc. Faruk Yılmaz

BERIKAN YAYINEVI

Icinde bulundugumuz alemin genel yapısı uzerinde ne soyleyebilirizı Alemi anlamak icin nelere sahibizı Kainatla bizim iliskimiz nedirı Ne olcude O’nu anlayabiliyoruzı Onu anlamak icin kullandıgımız bilgi kaynaklarının degeri nedirı Bize alemi anlama hususunda ne derece yardım edebilirlerı Alemi anlama konusunda sahip olabilecegimiz veya basvurabilecegimiz baska bilgi kaynakları var mıdırı
Alem hakkında bize ilk bilgi veren kaynak nedirı Cunku ilk insan olan Adem (a.s.)’in yaratılısında, bir kısım bilgiler kendisine ogretilmistir.
"Ve Adem’e butun isimleri ogretti.”(Bakara Suresi, ayet:31)
Sualleri uzatmak mumkundur. Iste bu kitap, butun bu suallere cevap aramaktadır.

Bu kitap hakkında

Ahlaki Varlık Olarak Insan

Yazar: Enver Uysal

EMIN YAYINLARI

Ahlaki varlık alanı, salt insani bir alan oldugundan, hicbirimiz ahlak problemlerine ve ahlaki sorunlara ilgisiz kalamayız. Ahlak sorunlarına ilgisiz kalmak, insana ilgisiz kalma ile es anlamlıdır. Bundan dolayı ahlak uzerine konusmak, bir bakıma insan uzerine konusmaktır. Insan uzerine konusmak ise, bir olcude kendimiz uzerine konusmaktır.
Ahlaki egilimleri ve yetenekleri acısından bakıldıgında da insan, evrime ugramıs bir varlık degildir. Hz. Adem ilk insan ve ilk Peygamber olarak hangi turden egilim, arzu ve isteklere sahip idiyse, bugun bizde de o egilim, arzu ve istekler vardır. Dolayısıyla bizim verdigimiz “iyi insan” olma mucadelesi, insanlık tarihi boyunca, basta Peygamberler olmak uzere her insanın verdigi, “kutsal” bir mucadeledir.
Bu kitapta teorik ahlak konuları yanında, aile hayatında ve toplumsal hayatta gerekli olan ahlak ilkelerini de bulacaksınız.

Bu kitap hakkında

Modernlik ve Cagdas islam Dusuncesi

Yazar: Ibrahim M. Ebu Rabi

YONELIS YAYINLARI

"On dokuzuncu yuzyılın basında somurgeciligin ufukta gorunmesinden bu yana Musluman entelektueller "Batı nedir" diye sordular. Batı, modern islam dusuncesini gecmisi elestirmeye ve modern Batı biliminin ruhunu kendine mal etme yonunde calısmaya zorlayan bir bicimde, Musluman ve Arap aklına buyuk bir meydan okumayla karsılık verdi."

"Gunumuz dunyasında Amerikan ekonomik ve entelektuel hegemonyasıyla kimsenin mucadele edememesi, talihsiz bir durumdur. Amerika, dev ekonomik kaynaklara, askeri guce, ileri bir teknolojiye ve tum dunyayı entelektuel olarak fethetme arzusuna sahiptir.

Bu kitap hakkında

Amiri’ye Gore Islam ve Oteki Dinler

Yazar: Hidayet Isık

IZ YAYINCILIK

Mukayeseli Din Bilimi ve Karsılastırmalı Dinler Tarihi calısmalarının Islam dunyasındaki gecmisine goz attıgımızda Musluman bilginlerin bu calısmalara cok erken devirlerde basladıklarını ve kendilerinden sonraki kusaklara cok zengin bir kulturel birikimi miras bıraktıkları gorulmektedir. Bu sahadaki en eski ve en meshur referans olarak hemen butun kaynaklar, Ebu Reyhan el-Biruni’yi gostermektedirler. Oysa bu alanda Biruni’den once de bazı Islam bilginlerince cesitli calısmalar yapılmıstır.
Ebu’l-Hasan el-Amiri bu bilginlerden biridir. Onde gelen bir Musluman polemikci ve Kindi ekolune mensup bir filozof olarak Amiri, Kur’an’da ismi gecen altı din arasında karsılastırmalar yapmıs ve Islam’ı inanc, ibadet, siyaset, toplumsal yapı, uygarlık ve ilim-kultur acılarından Yahudilik, Hıristiyanlık, Mecusilik, Sabilik ve Putperestlik’le karsılastırmıstır. Onun, caglar otesinden oteki dinler karsısında Islam dininin ustunlugunu ortaya koydugu gorusleri cagımız okuyucusuna da buyuk katkılarda bulunacaktır.

Bu kitap hakkında

Islam Ekonomi Felsefesi

Yazar: Yrd. Doc. Faruk Yılmaz

BERIKAN YAYINEVI

Turkiye’de Islam ekonomisi uzerine yapılan calısmaların sayısı henuz yeterli seviyeye ulasmıs degildir. Gerek diger sistemlerle mukayeseli calısmalar, gerek teorik tespitler ve gerekse pratik ihtiyaclara yonelik calısmalar, sayılara yanında muhteva olarak da henuz baslangıc denilebilecek bir asamadadır. Bu nedenle Islam ekonomisi uzerinde daha cok calısmaya ve bu konudaki arastırmacılara ihtiyac vardır.

Elinizdeki kitap, sekiz aynı calısmadan olusmustur. Bu derleme, ozellikle Islam Ekonomisi uzerinde arastırma yapacaklara rehberlik edecektir.

Bu kitap hakkında

Molla Sadra Ve Ilahi Hikmet

Yazar: Seyyid Huseyin Nasr

INSAN YAYINLARI

Daha once yayınlarımız arasında cıkan Islam dusuncesi uzerine calısmalar ile tanıdıgımız S. Huseyin Nasr, bu kitabında Molla Sadra’yı genelde sanıldıgı gibi bir ‘feylesof’ gibi degil, bir ‘hakim’ olarak; Yunan felsefesinin su ya da bu kanadının mensubu olarak degil, ezeli hikmet’in (perennial philosophy ya da hikmeti halide veya cavidanhired) bir sozcusu olarak goruyor. Dolayısıyla Molla Sadra kendinden onceki Yunanlı ‘muallimler’den oldugu kadar Islam dusuncesinin ve irfanının ustatlarından, ozellikle de Ibn Sina, Suhreverdi ve Ibn Arabi’den cok seyler almıs, buna mukabil tum bu tevarus ettigi birikimi yepyeni ve kendisine has bir terkip icinde billurlastırmıstır. O, Hakikat hakkında yeni bir teori ortaya atmıyor, fakat, Hakikat tek bir bakısta kavranamayacagı icin onu (bir daga benzetilirse) degisik bir zaviyeden mukasefe ediyor. Ayrıca Molla Sadra, Ibn Rusd’un olumuyle bitti sanılan Islam dusunce hayatının 17. Yuzyıl gibi gec bir donemde bile ne cevherler yetistirebilecegini gostermesi acısından da son derece onem tasıyor.

Bu kitap hakkında

Islami Dusunce

Yazar: Abdullah Saeed

SITARE YAYINLARI

“Islami Dusunce”, Islami felsefelere ve ogretilere yepyeni ve cagdas bir giristir. Tanınmıs bir Islam bilgini olan Abdullah Saeed, modern oncesi donemden modern doneme Islamiyetteki dini bilginin gelisimini izler. Kitap, Islami dusuncenin yanında dini bilginin uretimine katkıda bulunan yonelimlere, ekollere ve akımlara odaklanır.

Ayrıca Islami akli gelenegin, iki temel metin olan Kur’an ve hadisin, hukuki dusuncenin, teolojik dusuncenin, tasavvufi dusuncenin, Islami sanatın, felsefi dusuncenin ve politik dusuncenin gelisimi ile gunumuzdeki yenilenme, reform ve yeniden yapılanma gibi Islam kulturundeki ana baslıklar da incelenmektedir. Islam hukukundaki degisimler, Batı toplumlarının etkisi, cinsiyet hakları, insan hakları ve kuresellesme nedeniyle, gunumuzun toplumsal ve politik olaylarının sonucu olarak Musluman inanıslar degismekte ve gunumuze uyarlanmaktadır. Bu zengin ve farklılık gosteren tartısmalar aracılılıgıyla Saeed, dunyanın yasayan baslıca dinlerinden birinin buyuleyici bir tasvirini sunmaktadır.

Bu kitap hakkında